K-200
ไมโครโฟนไดนามิค
คุณสมบัติเฉพาะ

      - เป็นไมโครโฟนมือถือชนิดไดนามิค

      - มีสวิทซ์ปิด - เปิด ในตัวพร้อมสายไมโครโฟนยาว 4.5 เมตร
      - มีทิศทางการรับสัญญาณแบบยูนิไดเรคชั่นแนล
      - มีความต้านทาน 500 โอห์ม, ?30%
      - มีความไวขาออก -75 ดีบี, ?3 ดีบี
      - การตอบสนองความถี่อยู่ในช่วง 50 - 16,000 Hz
      - มีสวิทซ์ปิด - เปิด ชนิดพิเศษแบบสไลด์เรียบกับตัวไมโครโฟน