• กระดานอิเล็กทรอนิกส์ P-55 / P65 / P-70 Interactive TouchScreen

 • กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Panaboard รุ่น UB-8325

  - Active Screen Area 55.1 x 35.4" (140 x 89.9cm)
  - Surface 2 (endless type)
  - Printing System Fusion Thermal Transfer Type A4/Letter Standard or Recycled Paper

 • ฉากดึง VERTEX 70" , 100"

 • ฉากไฟฟ้า VERTEX 100"

  - สามารถหยุดภาพ หรือ พักภาพหน้าจอได้
  - มีช่องต่อสัญญาเข้า VGA(D-Sub 15 Pin)
  จำนวน 2 ช่อง, Composite Video
  จำนวน 1 ช่อง, ระบบเสียง Stereo Mini
  Jack 3.5 mm. จำนวน 1 ช่อง
  - มีช่องสัญญาณออก VGA(D-Sub 15 Pin)
  จำนวน 1 ช่อง, ระบบเสียง Stereo Mini
  Jack 3.5 mm. จำนวน 1 ช่อง

 • Infocus LiteShow3

  - Wireless Option + Internet Access Poin

 • RAZR I Board mini

 • Projector Infocus IN112x

 • EV140R