• เครื่องผสมสัญญาณเสียง
  Razr MP200P

  -120W Mixing Amp
  -3 Mic, 2 Aux
  -Line 70V, 100V, 8Ohm

 • ลำโพง
  Razr SW301-B

  - ลำโพง สองทาง ขนาด 30 วัตต์
 • ไมค์สาย
  K-400

 • ชุดไมค์ลอยแบบ IR Wireless Microphone