ตารางรายชื่อลูกค้า "โครงการห้องคอมพิวเตอร์"
โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.ขอนแก่น เขต 1)
โสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.จันทบุรี เขต 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.ชุมพร เขต 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.พิษณุโลก เขต 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.สตูล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.หนองคาย เขต 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพป.อุบลราชธานี เขต 1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพม.1 กรุงเทพฯ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สพม.34 เชียงใหม่)
โรงเรียนการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนขัติยะวงษา
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำม่วง
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนชุมชนสมุทรสาคร
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนท่ายางวิทยา
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
โรงเรียนนครไทย
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๑
บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอ็มดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไอเบอร์รี่ เอดดู จำกัด
บริษัทยอดหล้าพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
โรงเรียนปทุมราชวงศา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนพังเคนพิทยา
พะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนพุทไธสง
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนสุนทรวิทยานุกูล
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนชลอราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนวัฒนานคร
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนสันติสุข
โรงเรียนสามชัย
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสีดาวิทยา
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองพลับวิทยา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
โรงเรียนห้วยจริงวิทยาคม
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนอรุณประดิษฐิ์
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก