ห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนกมลาไสย
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขุขันธ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนคำม่วง
โรงเรียนคงทองวิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนดำรงวิทยา
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
โรงเรียนนครไทย
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนนามนพิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบางมดวิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
โรงเรียนบุญวัฒนา 2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมราชวงศา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพังเคนพิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนราชดำริ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชโอรส
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนวัฒนพฤกษา
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสงวนหญิง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนสามชัย
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนสีดาวิทยา
โรงเรียนสุนันทาวิทยา
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา"
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนหอวังปทุมธานี
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลนิรมล
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนอุทัย