โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการด้วยระบบมัลติมีเดีย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต