นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล COMPUTER SCIENCE & IOT & MATHEMATICS & ENGINEERING

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

       ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ STEM – IOT ตามแนวศาสตร์พระราชา ประกอบกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

      นวัตกรรมใหม่ของการศึกษา ยุค 5G เป็นโรงเรียนเสมือนจริงในยุคดิจิทัล ที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ Artificial Intelligence หรือ AI

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

      บริการให้เช่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์,บริการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ,รับวางระบบอินเตอร์เนต,ระบบเครือข่าย (Network System),ระบบไฟ , ระบบแอร์ ภายในห้องเรียนแบบครบวงจร บริการติดตั้งรวดเร็วทันใจ พร้อมให้บริการหลังการขายหลังจากที่ลูกค้าโทรแจ้งปัญหา ทันที

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

       เพื่อจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

      เพื่อจัดทำ ห้องสมุด DIGITAL สำหรับโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา หาความรู้ของนักเรียนใน ด้านต่างๆ อาทิเช่น การอ่านหนังสือด้วยระบบ DIGITAL , การดูภาพสารคดี ต่างๆ ด้วยระบบ DIGITAL , การฟังเพลงจากระบบห้องสมุด เสียงการเรียนกวดวิชาด้วยตนเองด้วยระบบ TABLET

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

      เพื่อจัดทำห้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education Center) สำหรับโรงเรียน

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

      เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริงจากการ ได้ทดลองและปฏิบัติจริง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

      เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริงจากการ ได้ทดลองและปฏิบัติจริง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จำกัด
427/3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : (+66)02-451-5256-9 ( อัตโนมัติ 9 คู่สาย ) โทรสาร : (+66)02-451-5256 ต่อ 304

เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105533114792

......

Copyright 2016 Bangkok Software Co.,LTD. All Rights Reserved.